<< Go Back

แบบทดสอบปลายภาค

1.  ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูล
  1.   2. 
  3.   4. 
 
2.  ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนแสดงผลของข้อมูล
  1.   2. 
  3.   4. 
 
3. ปุ่มใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในหมวดฟังก์ชั่นคีย์
  1. ปุ่ม F1-F12  
  2. ปุ่ม Insert , ปุ่ม Delete และปุ่ม Home  
  3. ปุ่ม Enter และปุ่ม Backspace  
  4. ปุ่มตัวเลข 0-9  
 
4. ข้อใดคือความหมายของ Peopleware (พีเพิลแวร์)
  1. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  
  2. บุคคลที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์  
  3. เกมคอมพิวเตอร์  
  4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์  
 
5. ข้อใดคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
  1. พนักงานซ่อมคอมพิวเตอร์  
  2. เครื่องพิมพ์เอกสาร  
  3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  4. แป้นคีย์บอร์ด  
 
6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล
  1. แป้นคีย์บอร์ด  
  2. เมาส์  
  3. จอภาพ  
  4. แฟลชไดร์ฟ  
 

7. “ปิรามิดแห่งกิซ่า” ตั้งอยู่ที่ประเทศใด
      

  1. ประเทศอียิปต์  
  2. ประเทศตุรกี  
  3. ประเทศกรีซ  
  4. ประเทศอิรัก  
 
8. จากภาพคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีชื่อเรียกว่าอะไร
       
  1. มหาวิหารเดียน่า  
  2. เรือควีนแมรี่  
  3. สวนลอยแห่งบาบิโลน  
  4. หอประภาคารโรส  
 
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
  1. หอเอนเมืองปิซา  
  2. กำแพงเมืองจีน  
  3. สนามกีฬากรุงโรม  
  4. เทวรูปเทพเจ้าซีอุส  
 
10. “อนุสาวรีย์แห่งความรักที่พระเจ้าชาห์เยฮันสร้างเพื่อพระราชินี” คือสถาปัตยกรรมใด
       
  1. ทัชมาฮัล  
  2. พระราชวังแวร์ซายส์  
  3. ปิรามิดแห่งกิซ่า  
  4. สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  
     
11. “Pilot” มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. นักบิน  
  2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
  3. เครื่องบิน  
  4. เฮลิคอปเตอร์  
     
12. จากภาพที่กำหนดให้ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใด
       
  1. Camel  
  2. Horse  
  3. Cow  
  4. Sheep  
     
13. “Cactus” มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. ทะเลทราย  
  2. ต้นกระบองเพชร  
  3. แหล่งน้ำในทะเลทราย  
  4. อูฐ  
     
14. ข้อใด จับคู่คำศัพท์กับความหมายไม่ถูกต้อง
  1. Factory = โรงงาน  
  2. Roller = รถบดถนน  
  3. Lorry = รถขนดิน  
  4. Crane = ช่างไฟฟ้า  
     
15. ข้อใด จับคู่คำศัพท์กับความหมายไม่ถูกต้อง
  1. Owl = นกฮูก  
  2. Fire Fly = แมลงวัน  
  3. Snake = งู  
  4. Moon = ดวงจันทร์  
     
16. “Kite” มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. ว่าว  
  2. เครื่องบิน  
  3. สีส้ม  
  4. บอลลูน  
     
17. ข้อใด จับคู่คำศัพท์กับความหมายไม่ถูกต้อง
  1. Circle = วงกลม  
  2. Oval = สี่เหลี่ยม  
  3. Triangle = สามเหลี่ยม  
  4. Rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า  
     
18. ข้อใด จับคู่คำศัพท์กับความหมายได้ถูกต้อง
  1. Monday = วันอาทิตย์  
  2. Tuesday = วันจันทร์  
  3. Friday = วันอังคาร  
  4. Wednesday = วันพุธ  
     
19. “เดือนธันวาคม” ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใด
  1. May  
  2. June  
  3. December  
  4. August  
     
20.   จากภาพที่กำหนดให้ วงกลมมีสีอะไร
  1. Red  
  2. Blue  
  3. Black  
  4. Orange  
     
 

<< Go Back