<< Go Back

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2

1. ปิรามิดแห่งกิซ่า ตั้งอยู่ประเทศใด
  1. อียิปต์  
  2. ตุรกี  
3. อินเดีย
 
2. ตัวสฟิงซ์ คือ หินก้อนแกะสลักที่แกะสลักเป็นรูปอะไร
  1. เสือหน้าเป็นมนุษย์  
  2. มนุษย์หน้าเป็นสิงโต  
  3. สิงโตหน้าเป็นมนุษย์  
 
3. มหาวิหารเดียนา เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่าอะไร
  1. อเล็กซานเดอร์  
  2. อาร์เทมีส  
  3. ฟาโรส์  
 
4. เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง ตั้งอยู่ ณ ประเทศใด
  1. จีน  
  2. ไต้หวัน  
  3. ญี่ปุ่น  
 
5. สิ่งก่อสร้างที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ "กาลิเลโอ" ได้ทดลองเรื่องอัตราความเร็วของด้วยวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง
  1. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์  
  2. หอเอนเมืองปิซา  
  3. สนามกีฬากรุงโรม  
 
6. สถานที่ใดที่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก
  1. ทัชมาฮัล  
  2. พระราชวังแวร์ซายส์  
  3. สวนลอยแห่งบาบิโลน  
 
7. พระราชวังแวร์ซายส์ ตั้งอยู่ ณ ประเทศใด
  1. สวิตเซอร์แลนด์  
  2. อังกฤษ  
  3. ฝรั่งเศส  
 
8. สถานที่ใดที่ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีของประเทศใดสมัยที่ก่อตั้ง
  1. กองหินประหลาดสโตนเฮนร์  
  2. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์  
  3. หอประภาคารคารโรส  
 
9. สถานที่ใดที่ใช้เป็นที่ต่อสู้ของนักโทษกับสิงโตที่อดอาหารในสมัยโรมัน
  1. มหาวิหารเดียนา  
  2. สนามกีฬากรุงโรม  
  3. ปราสาทหินนครวัด  
 
10. ปัจจุบันเรือควีนแมรี่ตั้งอยู่ ณ ประเทศใด
  1. สหรัฐอเมริกา  
  2. แคนาดา  
  3. อังกฤษ  
 
11. สุสานของกษัตริย์โมโวรุ ตั้งอยู่ ณ ประเทศใด
  1. ตุรกี  
  2. อินเดีย  
  3. อังกฤษ  
 
12. สถานที่ใดที่มีสิ่งก่อสร้างที่มีความเอียงและไม่พังทลายลงมา
  1. หอเอนปิซา  
  2. กำแพงเมือจีน  
  3. ตึกเอ็มไพร์สเตต  
 
13. สถานที่ใดที่มีกองหินประหลาดที่วางซ้อนทับกัน
  1. ประสาทหินนครวัด  
  2. เจดีย์กระเบื้องนานกิง  
  3. กองหินประหลาดสโตนเฮนร์  
 
14. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ เรียกอีกชื่อว่าอะไร
  1. ทำนบโบลเดอร์  
  2. ทัชมาฮัล  
  3. ปราสาทหินนครวัด  
 
15. เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส ตั้งอยู่ ณ ประเทศใด
  1. กรีซ  
  2. อียิปต์  
  3. ตุรกี  
     
16. “อนุสาวรีย์แห่งความรักที่พระเจ้าชาห์เยฮันสร้างเพื่อพระราชินี” คือสถาปัตยกรรมใด
  1. ทัชมาฮัล  
  2. ปิรามิดแห่งกิซ่า  
  3. พระราชวังแวร์ซายส์  
     
17. อุโมงค์ที่เก็บศพและทรัพย์สมบัติของกษัตริย์อียิปต์โบราณ
  1. สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  
  2. หอเอนเมืองปิซา  
  3. สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย  
     
18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน "ยุคกลาง"
  1. กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์  
  2. สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย  
  3. สวนลอยแห่งบาบิโลน  
     
19. ข้อใดต่อไปนี้ คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ยุคโบราณ"
  1. เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส  
  2. กำแพงเมืองจีน  
  3. สนามกีฬากรุงโรม  
     
20. "ทัชมาฮัล" เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใด
  1. ยุคโบราณ  
  2. ยุคกลาง  
  3. ยุคปัจจุบัน  
     
 

<< Go Back