<< Go Back

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3

1. "Sun" หมายถึง
  1. ก้อนเมฆ  
  2. ดวงจันทร์  
  3. ดวงอาทิตย์  
 
2. "Cloud" หมายถึง
  1. เมฆ  
  2. ฝน  
  3. น้ำ  
 
3. "Balloon" หมายถึง
  1. บ้าน  
  2. ลูกบอล  
  3. บอลลูน  
 
4. "Rain cloud" หมายถึง
  1. เมฆฝน  
  2. ท้องฟ้า  
  3. แผ่นดิน  
 
5. "Wind"  หมายถึง
  1. อากาศ  
  2. ลม  
  3. เสียง  
 
6. "Village"  หมายถึง         
  1. หมู่บ้าน  
  2. ภูเขา  
  3. น้ำตก  
 
7. "Kite"  หมายถึง
  1. ว่าว  
  2. การ์ตูน  
  3. แก้ว  
 
8. "Hand gilder"  หมายถึง
  1. เครื่องบิน  
  2. เครื่องร่อน  
  3. เครื่องยนต์  
 
9. "Sky"  หมายถึง
  1. วันเสาร์  
  2. ร่างกาย  
  3. ท้องฟ้า  
 
10. "River"  หมายถึง
  1. ดำน้ำ  
  2. สายน้ำ  
  3. แม่น้ำ"  
 
11. "Camel"  หมายถึง          
  1. อูฐ  
  2. ช้าง  
  3. งู  
 
12. "Bus"   หมายถึง
  1. รถเมล์  
  2. รถตู้  
  3. รถไฟ  
 
13. "Snake"  หมายถึง
  1. นก  
  2. งู  
  3. ปลา  
 
14. "Owl"  หมายถึง
  1. ลูกอม  
  2. นกฮูก  
  3. แว่นตา  
 
15. "Lamp"  หมายถึง
  1. ต้นไม้  
  2. ดอกไม้  
  3. โคมไฟ  
     
16. "นักท่องเที่ยว"  มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. Cactus  
  2. Tourist  
  3. Pyramid  
     
17. "ทะเลทราย" มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. Crane  
  2. Desert  
  3. Sphinx  
     
18. "ช่างไฟฟ้า" มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. Lamp Post  
  2. Petrol station  
  3. Electrician  
     
19. "ไฟส่องทาง" มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. Spotlight  
  2. Runway  
  3. Plane  
     
20. "ผู้โดยสาร" มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. Passenger  
  2. Air Hostess  
  3. Hanger  
 

<< Go Back