<< Go Back

แบบทดสอบปลายภาค

1. “ดอยภูคา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดใด
  1.พะเยา 2.น่าน
  3.เชียงราย 4.เชียงใหม่
     
2. “พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใด
  1. ภาคกลาง 2. ภาคเหนือ
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาคใต้
     
3. สถานที่ใดที่เชื่อว่า คือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
  1. เกาะเสม็ด 2. เกาะกูด
  3. เกาะช้าง 4.เกาะสีชัง
     
4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวของภาคกลาง
  1. เขาค้อ 2. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  3. พระปฐมเจดีย์ 4. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว
     
5. สถานที่ใดเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  1.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี 2.สะพานข้ามแม่น้ำแคว
  3.เขื่อนภูมิพล 4.ถ้ำเขาบิน
     
6. เกาะใด ไม่ได้ อยู่ในภาคใต้
  1. เกาะสิมิลัน 2. เกาะช้าง
  3. เกาะเต่า 4. เกาะหินงาม
     
7. 6975 + 1275 =
  1. 8250 2. 8520
  3.7040 4. 7904
     
8. 5943 - 1212 =
  1.4735 2.4730
  3.4731 4. 4745
     
9. 2540 + 2135 =
  1. 4675 2.4450
  3. 4657 4. 4405
     
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  1.1122 + 2345 = 3466 2. 2120 + 2340 = 4460
  3. 5420 – 2420 = 2990 4. 6580 – 3240 = 3350
   
11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  1. 2350 -1230 = 1120 2. 4545 – 2540 = 4460
  3. 3540 + 1237 = 4787 4. 3450 – 2150 = 1300
     
12.         ในภาพนี้คือนักวิทยาศาสตร์ท่านใด
  1. กาลิเลโอ กาลิเลอี 2. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  3. อัลเฟรด โนเบล 4. เซอร์ ไอแซค นิวตัน
     
13.          ในภาพนี้คือนักวิทยาศาสตร์ท่านใด
  1. จอร์จ หลุยส์ บัฟฟอน 2.มาดาม แมรี่ คูรี่
  3. จอร์ช ไซมอน โอห์ม 4. ยูคลิด
     
14. ใครเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องเป็น “บิดาแห่งวิชาสัตววิทยา”
  1. เซอร์ ไอแซค นิวตัน 2. ไมเคิล ฟาราเดย์
  3. อาร์คิมิดิส 4. อริสโตเติล
     
15. ใครเป็นผู้คิดค้น “วัคซีนรักษาโรคพิษสุนัขบ้า”
  1. อังเกร มารี ออมแปร์ 2. อัลเฟรด โนเบล
  3. อริสโตเติล 4. หลุยส์ ปาสเตอร์
     
16.     จากภาพ ตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
  1. cat 2. cow
  3. dog 4. rat
     
17.      จากภาพ ตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
  1. Clock 2. Boat
  3. Square 4. Vegetable
     
18.     จากภาพ ตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
  1. elephant 2. cat
  3. cow 4. dog
     
19.     จากภาพ ตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
  1. Van 2. Sun
  3. Clock 4.Boat
     
20.     จากภาพ ตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
  1. Van 2. Boat
  3. Zoo 4.Clock
     

<< Go Back