<< Go Back

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1

1.             จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.พระธาตุดอยกองมู 2.เกาะสิมิลัน
  3.ภูชี้ฟ้า 4.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
     
2.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1. พระธาตุดอยกองมู 2. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
  3.วัดใหญ่ชัยมงคล 4. พระราชวังบางปะอิน
     
3.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.อ่าวนาง 2.แหลมสมิหลา
  3.สะพานข้ามแม่น้ำแคว 4.เกาะสิมิลัน
     
4.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.เขาค้อ 2.ภูชี้ฟ้า
  3.ปราสาทหินพนมรุ้ง 4.ทุ่งทานตะวัน
     
5.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.อ่าวนาง 2.สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย
  3.ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 4.แหลมสมิหลา
   
6.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ 2.เขื่อนภูมิพล
  3.อ่าวนาง 4.พระราชวังบางปะอิน
     
7.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ 2.ภูชี้ฟ้า
  3. เขาค้อ 4. แหลมสมิหลา
   
8.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2.พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง
  3.ปราสาทหินพนมรุ้ง 4.พระธาตุดอยกองมู
   
9.             จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2.สะพานข้ามแม่น้ำแคว
  3.อ่าวนาง 4.เขื่อนภูมิพล
   
10.             จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1. แหลมสมิหลา 2. วัดใหญ่ชัยมงคล
  3. พระราชวังบางปะอิน 4. เขาค้อ
     
11.             จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 2.พระราชวังบางปะอิน
  3.พระธาตุดอยกองมู 4.ปราสาทหินพนมรุ้ง
     
12.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.พระราชวังบางปะอิน 2.พระปฐมเจดีย์
  3.พระธาตุดอยกองมู 4.วัดใหญ่ชัยมงคล
   
13.             จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 2.วัดใหญ่ชัยมงคล
  3.ปราสาทหินพนมรุ้ง 4.วัดใหญ่ชัยมงคล
   
14.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.เกาะสิมิลัน 2.อ่าวนาง
  3.เกาะสิมิลัน 4.แหลมสมิหลา
     
15.            จากภาพคือสถานที่ท่องเที่ยวใด
  1.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ 2.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  3.วัดใหญ่ชัยมงคล 4.ปราสาทหินพนมรุ้ง
     
16. “น้ำตกป่าละอู” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคตะวันตก ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  1. กาญจนบุรี 2. ประจวบคีรีขันธ์
  3. ตาก 4. ราชบุรี
     
17. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
  1. เกาะเต่า 2. เกาะหินงาม
  3. เกาะช้าง 4. เกาะลันตา
     
18. ข้อใดเป็นลักษณะของ “เกาะสิมิลัน”
  1. เป็นรูปโค้ง เหมือนเกือกม้า  
  2. มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว เว้าเป็นอ่าว  
  3. มีหัวแหลม สูงประมาณ 10 เมตร  
  4. มีรูปร่างคล้ายงาช้าง  
     
19. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
  1. ดอยอินทนนท์  
  2. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ  
  3. ดอยอ่างขาง  
  4. ภูชี้ฟ้า  
     
20. สถานที่ใดที่เชื่อว่า คือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
  1. เกาะเสม็ด  
  2. เกาะกูด  
  3. เกาะช้าง  
  4. เกาะสีชัง  

<< Go Back