<< Go Back

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3

1. เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นผู้คิด "กฎของแรงโน้มถ่วง"
  1. ถูก 2. ผิด
     
2. เอดิสันเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลข
  1. ถูก 2. ผิด
     
3. ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้คิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  1. ถูก 2. ผิด
     
4. เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เป็นบิดาแห่งวิชาสัตววิทยา
  1. ถูก 2. ผิด
     
5. ไมเคิลฟาราเดย์ เป็นผู้คิดค้น ไอนาโมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  1. ถูก 2. ผิด
     
6. อัลเบิร์ทไอน์สไตน์ ไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพ
  1. ถูก 2. ผิด
     
7. อาร์คิเมดิสเป็นเจ้าของทฤษฎี กฎของอาร์คิมิดีส
  1. ถูก 2. ผิด
     
8. อัลเฟรดโนเบลเป็นผู้คิดค้นสูตรดินระเบิดไดนาไมต์
  1. ถูก 2. ผิด
     
9. อริสโตเติล เป็นบิดาแห่งวิชาเรขาคณิต
  1. ถูก 2. ผิด
     
10. อังเดรมารี แอมป์ เจ้าของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. ถูก 2. ผิด
     
11.  แมรี คูรี่ เป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมและโปโลเนียม
  1. ถูก 2. ผิด
     
12. ยูคลิด เป็นผู้รวบรวมทฤษฎีของเทลิส , ปิทากอลัส
  1. ถูก 2. ผิด
     
13. ปาสเตอร์ เป็นผู้ค้นพบกระบวนการพาสเจอร์ไรเซซั่น
  1. ถูก 2. ผิด
     
14. กาลิเลโอ เป็นผู้ค้นพบวัตถุ 9 ชนิด มีน้ำหนักต่างกัน
  1. ถูก 2. ผิด
     
15. บัฟฟอน ผู้ค้นพบเกี่ยวกับวัฒนาการของมนุษย์
  1. ถูก 2. ผิด
     
16. ใครเป็นผู้คิดค้น “วัคซีนปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษหรือฝีดาษ”
  1. กาลิเลโอ กาลิเลอิ
  2. อาร์คิเมดิส
  3. เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์
  4. อัลเฟรด โนเบล
     
17. ข้อใดคือผลงานสำคัญของ “มาดาม มารี คูรี่”
  1. เป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมและโปโลเนียม
  2. เป็นผู้ค้นพบกระบวนการพาสเจอร์ไรเซซัน
  3. เป็นผู้ค้นพบวัคซีนรักษาพิษสุนัขบ้า
  4. เป็นผู้ค้นพบการผลิตหลอดไฟฟ้า
     
18. บุคคลที่ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ” คือใคร
  1. อาร์คิมิดิส  
  2. ไมเคิล ฟาราเดย์  
  3. เซอร์ ไอแซค นิวตัน
  4. อริสโตเติล  
     
19. ใครเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องเป็น “บิดาแห่งวิชาสัตววิทยา”
  1. เซอร์ ไอแซค นิวตัน
  2. ไมเคิล ฟาราเดย์
  3. อาร์คิมิดิส  
  4. อริสโตเติล  
     
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1. อาร์คิมิดิส ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ
  2. อริสโตเติล ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาสัตววิทยา
  3. ยูคลิด ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาเรขาคณิต
  4. ไมเคิล ฟาราเดย์ ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาดาราศาสตร์
     

<< Go Back