ชื่อผู้ใช้ :

1. Adobe Captivate Download
2. Wondershare quiz creator Download
3. Google Classroom Download
4. การถ่ายทอดสดออนไลน์ Download
5. Camtasia Studio Download
6. Adobe Premiere Pro Download
7. การสร้างสรรค์และพัฒนาการทำคลิปในแบบฉบับ Youtube Download
8. การสร้างเนื้อหาและพัฒนาสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม canva Download
9. หลักสูตร Facebook Fanpage 2021 เพื่อสร้างและโปรโมทร้าน Download
10. การสร้างและเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเทพช็อป Download
11. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายการสร้างคีย์เวิร์ Download

 

  1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Download
  2. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 Download
  3. โปรแกรม Internet Explorer 8 Download
  4. โปรแกรม Microsoft Word 2013 Download
  5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 Download
  6. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 Download
  7. โปรแกรม Microsoft Access 2013 Download
  8. โปรแกรม Adobe DreamWeaver CS5 Download
  9. โปรแกรม Adobe Flash CS5 Download
  10. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 Download
  11. โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 Download
  12. โปรแกรม Visual Basic 2010 Download
  13. โปรแกรม Logo Blocks Download
  14. โปรแกรม MicroWorlds Pro Download
  15. โปรแกรม Scratch Download
  16. โปรแกรม Python Download

 

  1. คู่มือการใช้งาน iPad Download
  2.โปรแกรมชุดหุ่นยนต์ IoT Starter Kit และ Gigo Download
  3. โปรแกรม SketchUp 2016 Download
  4. โปรแกรม Google App For Education Download
  5. โปรแกรม Desktop Author 7.1.5 Download
  6. โปรแกรม Flip Album Pro 6 Download
  7. โปรแกรม Ulead Video Studio 11 Download
  8. โปรแกรม Crazy Talk Animator Download
  9. การสร้าง Infographic Download
  10. โปรแกรม Adobe Captivate 9 Download
  11. โปรแกรม Net Support Download
  12. คู่มือการใช้กระดาน i-Board Razr Download
  13. คู่มือ SketchUp2018 Download
  14. คู่มือการใช้ XYZware สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D Download
  15. การใช้โปรแกรมTeamViewerandQuickSupport Download
  16. การใช้งานระบบ 168tutoronline สำหรับ advisor Download
  17. การใช้งานระบบ 168tutoronline สำหรับ student Download
  18. การสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Unity Download
  19. การสร้าง VR Download
  20. คู่มือการใช้งาน Google App Download
  21. คู่มือการใช้โปรแกรม Construct2 Download
  22. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Captivate 2017 Download
  23. คู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC  Download
     

 

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Download
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 Download