ชื่อผู้ใช้ :

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้าน Coding อาทิ การสร้างหุ่นยนต์สำหรับ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์
การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด Microbit
การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด KidBright
การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด Arduino
การสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนด้วยบอร์ด Raspberry Pi และ Arduino

หลักสูตรการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Metaverse
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Metaverse และแว่น Oculus Quest2
การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วย Spatial Metaverse
การสร้างโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม SketchUp

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Workspace สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบน Chromebook,
Smartphone, Tablet และ iPad
 Google Drive
Google Calendar
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google Site

หลักสูตรMarketing Online การตลาดออนไลน์ของคนยุคใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
การสร้างสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Canva
การสร้าง Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทร้านค้า
การสร้างช่อง Youtube เพื่อเป็น Youtuber

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยียุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ChatGPT แชทบอตอัจฉริยะ

หลักสูตรสมรรถนะการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหา

โครงงาน "ประตูอัตโนมัติ จากบอร์ด Micro:bit"
โครงงาน "ลานจอดรถอัจฉริยะ จากบอร์ด KidBright"
โครงงาน "ตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ จากบอร์ด Arduino"
โครงงาน "ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติ จากบอร์ด Raspberry Pi"

หลักสูตรสมรรถนะการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Google Workspace for Education  
 - การสมัครบัญชี Gmail
 - Google Drive
 - Google Docs
 - Google Sheets
 - Google Slides
 - Google Classroom
 - Google Meet
 - Google Jamboard
 - Google Ads
 - Google Groups
 - Google Adsense
 - Google Blogger

หลักสูตรการสร้างสื่อและกราฟิกในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน Hybrid Learning ในรูปแบบ Onsite และ Online ตามแนวทางของ สพฐ.

การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva
การสร้าง Infographic ด้วย โปรแกรม Piktochart
โปรแกรม Adobe Photoshop CC
โปรแกรม Adobe illustrator CC
โปรแกรม Adobe After Effect CC
โปรแกรม 3Ds MAX สำหรับการออกแบบงาน 3D

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน HYBRID LEARNING  ในรูปแบบ Onsite และ Online ตามแนวทางของ สพฐ.

การเช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนด้วย โปรแกรม ClassDojo

การสร้างสื่อในรูปแบบสื่อ มัลติมีเดียต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Animaker

โปรแกรม Kahoot สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน
แบบโต้ตอบ
การประเมินผลการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Quizizz
การประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio
การสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

หลักสูตรการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี MetaVerse (MetaVerse Virtual School)

การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วย Spatial Metaverse

หลักสูตรหลักสูตรการสร้างห้องเรียนออนไลน์และการสร้างสื่อการสอนให้น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Line Meeting
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Facebook Live
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม YouTube Live
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Infographic
การสร้าง VR โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro (ลงได้เฉพาะ 64 bit)

หลักสูตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning

การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Docs
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Slides
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Forms
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Padlet
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Flipgrid
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Mentimeter
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Quizizz
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย LiveWorksheets

หลักสูตรหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Virtual School Online

การใช้งานระบบ Virtual School Online
การสร้างข้อสอบด้วยระบบ Virtual School Online
การสร้างใบงานและการส่งการบ้านของนักเรียน

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding และปฏิบัติการ Coding 2021

โปรแกรม Scratch (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Microbit)
โปรแกรม Micorbit (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Microbit)
โปรแกรม Kidbright (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Kidbright)
โปรแกรม Thonny (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Raspberry)
โปรแกรม Arduino (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Arduino)

หลักสูตรหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์และการพัฒนาการสอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19

โปรแกรม Adobe Captivate การสร้างเนื้อหาการสอน
การสร้างข้อสอบด้วยโปรแกรม Quiz Creator
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Quizizz
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
การประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
โปรแกรมสำหรับบันทึกวิดีโอการสอนด้วยโปรแกรม OBS Studio
การถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม line

หลักสูตรหลักสูตร Live Stream สร้างสรรค์อาชีพไลฟ์สดอย่างมืออาชีพ

โปรแกรม Camtasia เพื่อใช้ในการตัดต่อ
โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อใช้ในการตัดต่อ
การสร้างสรรค์และพัฒนาการทำคลิปในแบบ Youtuber

หลักสูตรหลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

การสร้างสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Canva
การสร้าง Facebook Fanpage 2021 เพื่อโปรโมทร้านค้า
การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วย google Adwords