20 ส.ค. 2561

ทปอ.ปรับโฉม TCAS 62 ลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือนครึ่ง การคัดเลือกรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จะเลือกได้ 6 อันดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ และลดค่าสมัคร-ค่าบริหารจัดการในรอบที่ 3 รวมถึงกำหนดเวลาการสละสิทธิ์ที่ชัดเจน
วันนี้ (20 ส.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปี 2562 ขึ้นมา 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือกทีแคส ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีแคส ปีการศึกษา 2562
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบ TCAS ปี 2562 จะยึดถือเรื่องการแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ และให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการดำเนินการมีมติเบื้องต้น คือ การลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือนครึ่ง ระหว่างเดือน ธ.ค. ถึงกลางเดือน มิ.ย.
สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3 หรือรอบรับตรงร่วมกัน จะเลือกได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ และแต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท. ถือว่าเป็น 1 ใน 6 ตัวเลือก โดยประกาศผลเพียง 1 อันดับ

ในรอบ 3 นี้ จะลดค่าสมัครลงเหลือสาขาวิชาละ 100 บาท จากเดิมสาขาวิชาละ 200 บาท และค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท จากเดิม 100 บาท รวมถึงจะมีการกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์ที่ชัดเจน และสามารถสละสิทธิ์ได้หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว เพื่อไปคัดเลือกรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ และยืนยันสิทธิ์ครั้งใหม่จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว
ทั้งนี้ มีรายงานการเผยแพร่กำหนดการ TCAS ปีการศึกษา 2562 ออกมาแล้ว โดย ทปอ.จะแถลงรายละเอียดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2562 อีกครั้งในวันที่ 22 ส.ค.นี้
ไทม์ไลน์ #TCAS62
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : 1 ธ.ค.61 - 31 ม.ค.62
รอบ 2 โควต้า : 21 ม.ค. - 23 เม.ย. 62
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน : 17 เม.ย. - 15 พ.ค 62
รอบ 4 แอดมิชชัน : 9 พ.ค - 3 มิ.ย 62
รอบ 5 รับตรงอิสระ : 28 พ.ค - 16 มิ.ย 62

ที่มาของข่าว : http://news.thaipbs.or.th/content/274100