เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 เนื่องจากว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของท่านอาจารย์ทุกท่าน
ดังนั้นการสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ทางเราจะจัดการอบรมแบบออนไลน์ ในวันที่กำหนด

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างห้องเรียนออนไลน์และการสร้างสื่อการสอนให้น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
      วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม ถึง วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet    
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Line Meeting  
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Facebook Live    
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม YouTube Live  
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio
โปรแกรมเสริมช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์    
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint

ทางเลือก 1


or
ทางเลือก2

การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva    
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Infographic    
การสร้าง VR โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro (ลงได้เฉพาะ 64 bit)

 

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning
      วันอังคารที่ 12 ตุลาคม  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Docs
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Slides
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Google Forms
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Padlet
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Flipgrid
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Mentimeter
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Quizizz
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย LiveWorksheets

 

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Virtual School Online
     วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  ถึง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

การใช้งานระบบ Virtual School Online
การสร้างข้อสอบด้วยระบบ Virtual School Online
การสร้างใบงานและการส่งการบ้านของนักเรียน