เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 เนื่องจากว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของท่านอาจารย์ทุกท่าน
ดังนั้นการสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ทางเราจะจัดการอบรมแบบออนไลน์ ในวันที่กำหนด

หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Coding และปฏิบัติการ Coding 2021
      วันพุธที่ 30 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

โปรแกรม Scratch (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Micro:bit) for windows  
โปรแกรม Scratch (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Micro:bit) for MAC    
โปรแกรม Micro:bit (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Micro:bit) for windows      
โปรแกรม Kidbright (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Kidbright) for windows
โปรแกรม KB-IDE โปรแกรมเสริม Kidbright    
โปรแกรม Thonny (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Raspberry Pi) for windows  
โปรแกรม Thonny (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Raspberry Pi) for MAC    
โปรแกรม Arduino (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Arduino) for windows  
โปรแกรม Arduino (ปฏิบัติการสำหรับบอร์ด Arduino) for MAC    

 

หลักสูตรการสร้างสื่อและกราฟิกในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน Hybrid Learning ในรูปแบบ Onsite และ Online ตามแนวทางของ สพฐ.

      วันเสาร์ที่ 2 เมษายน ถึง วันอังคารที่  5 เมษายน 2565

การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva    
การสร้าง Infographic ด้วย โปรแกรม Piktochart    
โปรแกรม Adobe Photoshop CC


หรือ

โปรแกรม Adobe illustrator CC
โปรแกรม Adobe After Effect CC  
โปรแกรม 3Ds MAX สำหรับการออกแบบงาน 3D

                     หมายเหตุ  โปรแกรม Adobe Photsoshop CC ,Illustrator CC , After Effect CC  ที่ให้ Download เว็บนี้
                                          สามารถลงได้กับเครื่องที่มี Windows 8 ขึ้นไป และลงได้กับ Windows 64 bit เท่านั้น

 

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน HYBRID LEARNING  ในรูปแบบ Onsite และ Online ตามแนวทางของ สพฐ.
     
วันพุธที่ 6 เมษายน - วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

การเช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนด้วย โปรแกรม ClassDojo  

การสร้างสื่อในรูปแบบสื่อ มัลติมีเดียต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Animaker

 
โปรแกรม Kahoot สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน แบบโต้ตอบ  
การประเมินผลการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Quizizz  
การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio
การประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
การสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet    
โปรแกรม iVCam    

 

หลักสูตรการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี MetaVerse (MetaVerse Virtual School)

     วันเสาร์ที่ 9 เมษายน  ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วย Spatial Metaverse