ชื่อผู้ใช้ :

<< Go Back

 
1. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
1. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6. ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
7. ข้อสอบออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8. ข้อสอบออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9. ข้อสอบออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
10. ข้อสอบออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11. ข้อสอบออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   

<< Go Back